Chu de Viet Lai Cau Trong Tieng Anh

 • Shared By:
 • Date:
 • Source:Scribd
 • Store:Free Docs
 • Category:Science & Technology
 • Tags:English > Dang Viet Thao > Cau Trong Tieng > Viet Lai Cau > Tieng Anh
 • Archives:Aug 20th, 2012 > Week 34, 2012 > August, 2012
 • Format:pdf
 • Length:21 Pages
 • Copyright:Attribution Non-commercial
 • Abstract:ENGLISH GRAMMARDesigned by DANG VIET THAOCHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CHUYÊN ĐỀ VIẾT LẠI CÂU TRONG TIẾNG ANHIntructor: Dang Viet Thao – Ha Noi University Nội DungCác Trường Hợp Viết lại Câu Lưu ý khi Viết lại câuMột Số Cấu Trúc Thường GặpBài tập Viết Lại CâuViệc viết lại câu dựa vào câu đã cho nhằm tạo ra 1 câu mới sao cho nghĩa không thay đổi so với câu đã cho.Từ đó tạo ra 1 câu mới nhằm mục đích hiểu thêm cấu trúc và làm đa dạng văn phong tiếng anh của bạn. Các Trường Hợp Viết Lại Câu
 • Favourite:

Related Documents

 • Doc 1pgs. 4
 • gioi tu & thanh ngu thong dungpgs. 6
 • Maximum Sumpgs. 8
 • tortoisesvnpgs. 14
 • Project 2pgs. 14
 • Coding Standardpgs. 39
 • Chu de Viet Lai Cau Trong Tieng Anhpgs. 21
 • 595_Nhom_1pgs. 27
 • maytinhpgs. 15
 • Quang ganh lo di va vui songpgs. 108
 • Phan Ngoc Tu - 08T2pgs. 12
 • tu tao nen cho PPpgs. 3
 • hut be phot tai long bien 0916555024 thong tac be phot tai long bien,thong tac congpgs. 7
 • Untitledpgs. 20

Comments

Your Name:
Title:
Rating:
Comment: